Väärtuste sõnastamine ja elluviimine


Väärtused loovad baasi ühisele kultuuriruumile ja annavad pühendumuse ja energia organisatsiooni eesmärkide poole liikumiseks. Väärtuste nähtavaks tegemine ja nende üle arutamine võimaldab kultuuri teadlikult juhtida. Meie kasutatavad meetodid on ühtaegu väga praktilised ja samas loovad ja mängulised.

Projekti käigus

  • täpsustatakse eesmärk ja kirjeldatakse oodatav muutus
  • kaardistatakse organisatsioonikultuuri hetkeseisund ja praegused väärtused
  • sõnastatakse organisatsiooni väärtused, mis toetavad strateegilisi valikuid
  • väärtused mõtestatakse lahti ja toetatakse edulugudega
  • organisatsioonis avatakse dialoog väärtuste üle, mille käigus avatakse erinevaid vaatenurki avamiseks ning arutatakse dilemmade üle, mis väärtuste järgmisel ette võivad tulla.

Kellele

Organisatsioonid, kes soovivad olla edukamad organisatsioonikultuuri arendamise kaudu