Organisatsioonilugude päev (corporate storytelling)


Iga organisatsioon kannab endas hulganisti lugusid, mida kuulates ja analüüsides saab palju teada selle kohta, milline see organisatsioon on: mida seal väärtustatakse, kuidas toimitakse ja omavahel suheldakse. Samas hakkavad lood ka ise organisatsiooni kultuuri kujundama. Seepärast on olulised need lood, mis muudavad organisatsiooni tugevamaks ja kannavad selle väärtusi.

Lugude päeval

  • antakse ette mudel, milline on kaasahaarav ja mõjus lugu
  • luuakse inspireeriv keskkond, kus osalejad hakkavad rääkima lugusid oma tööst, klientidest, kolleegidest
  • lood markeeritakse töölehel
  • parimad lood kirjutatakse hiljem läbi olulisi sõnumeid kandvateks lugudeks, mida kasutatakse turunduses, organisatsiooni väärtuste ja hea tava ilmestamiseks jm.

Kellele

Kogu organisatsioon, meeskond, allüksus (kuni 50 inimest).