Kliendikogemuse kujundamine


Tihedas konkurentsis ei piisa enam lihtsalt kliendirahulolust. Klient ootab kogemust, mida ta soovib korrata ja millest rääkida kui elamusest.

Kliendikogemuse kujundamise projekti raames:

  • positsioneeritakse end turul ja määratletakse kõige olulisemad sihtrühmad
  • sõnastatakse kliendilubadus
  • disainitakse klienditeekond – kokkupuuteahel organisatsiooniga ning kirjeldatakse kliendilubaduse elluviimine igas punktis
  • Viiakse läbi töötajate infoüritused ja arendustegevused.

 

Kellele

Teenuseid pakkuvad avalikud ja erasektori organisatsioonid