Arendusprogramm „Uued algused“


Eesmärgiks on tõsta eneseteadlikkust. Vaadata endasse ning analüüsida, kes ma olen, millised on minu tugevused ning mida pean endas arendama, mida ma vajan ja kuhu soovin jõuda oma elus. Lisaks analüüsida oma tänast minapilti, ning mõelda, milline mõju on minu seesmisel minal välisele kuvandile ning kuidas seda teadlikult suunata. Lõpumoodulis tutvutakse disainmõtlemise tehnikatega ning visualiseeritakse oma lähiaastate plaane elu võtmevaldkondades, mille tulemusena valmib eluplaan järgmiseks viieks aastaks.

 

Enesearengu võtmekohad, kestus 2 päeva

 • Mina-pilt ja minu vajadused
 • Väärtused, uskumused, mõttemustrid
 • Minu elu tasakaal
 • Visioon kui unistuste täitumise eeldus

 

Mina kui bränd, kestus 2 päeva

 • Kuidas teadlikult tugevdada oma isikubrändi
 • Isiklik SWOT
 • Milline on minu lugu
 • Mida ja kus presenteerida enda puhul

 

Elutee disainimine, kestus 2 päeva

 • Disainmõtlemise olemus
 • Keeruliste olukordade lahendamine läbi disainmõtlemise
 • Minu edasine eluplaan „Odüsseia plaan“ elu võtmevaldkondades