Strateegiapäev


Strateegiapäev(ad)el keskendutakse organisatsiooni strateegiliste küsimuste läbimõtlemisele ja uute arengusuundade valikule.
Hinnatakse oma kohta turul, tuuakse välja eristumiskohad ja edutegurid. Strateegiapäeva käigus võivad uuendamisele tulla missioon ja visioon, seatakse lähiaastate prioriteedid ja strateegilised eesmärgid. Seda tehakse aktiivsete ja osalt loovate tegevuste ja meetodite kaudu, mis võimaldavad tuua strateegiasse värskeid mõtteid ja uusi vaatenurki. See võib olla ka avalöök pikemale strateegiaprotsessile. Strateegiapäeva täpne sisu koostatakse iga kord kliendiga koostöös tema soove ja vajadusi arvestades.

Kellele

Strateegiapäev on mõeldud eelkõige juhtidele ja võtmeisikutele. Osaleda võivad ka erinevad huvigrupid, kes organisatsiooni arengus  kaasa räägivad. Soovi korral võib osaleda kogu organisatsioon (kuni 100 inimest).