Väärtuste päev


Väärtuste päev viiakse läbi enamasti kogu organisatsioonile, kui soovitakse sõnastada uusi väärtusi või luua dialoogi sõnastatud väärtuste üle. See võib olla väärtuste arenduse protsessi avalöök või kokkuvõte, aga ka täiesti iseseisev üritus, millega tuuakse fookusse organisatsioonikultuur ja väärtused ning läbi kaasavate ning osalt mänguliste tegevuste pannaks töötajad mõtlema ja aktiivselt arutlema. Tulemuseks on kokkulepped ja vastastikused lubadused, mis loovad igapäevase töökultuuri. Väärtuste päeva täpne sisu koostatakse iga kord kliendiga koostöös tema soove ja vajadusi arvestades.

Kellele

Kogu organisatsioon või selle allüksus (kuni 150 inimest).