Tööandja bränding ja töötajakogemuse kujundamine


Tööandja brändi juhtimine hõlmab endas organisatsioonis läbiviidavaid teadlikke tegevusi selle nimel, et organisatsioonis töötaksid parimad inimesed ja nad annaksid endast parima.

Projekti käigus:

  • valitakse sihtgrupid, kelle nimel tööjõuturul konkureerida ja nendes huvi äratada
  • sõnastatakse eristuv väärtuspakkumine tööandjana
  • disainitakse töötaja teekond organisatsioonis
  • kavandatakse tegevused võimalikeks organisatsioonilisteks ja kultuurilisteks muudatusteks, et väärtuspakkumist ellu viia.

 

Kellele

Avaliku ja erasektori organisatsioonid