Keskkonnaministeeriumi väärtuste, missiooni ja visiooni uuendamine

KAHH Arenguagentuur oli Keskkonnaministeeriumi väärtuste, missiooni ja visiooni uuendamise eesvedajaks. Konsultandi rolliks oli projekti juhtimine, mis sisaldas endas tegevus- ja ajaplaani väljatöötamist, töötajatega fookusgruppide kohtumiste läbiviimist, tulemuste sõnastamist, väätuste töörühma töö juhtimist ja koondite kirjutamist. Viidi läbi juhtkonna arenduspäevad ning meie maja üheks toredamaks päevaks kujunes „Väärtuste päev“, mida KAHHi meeskond juhtis.

Lisaks aitas ta lahti mõtestada missiooni ja visiooni mõisted ja seosed ning ärgitas meid kaasa mõtlema ja tulemusi sõnastama.

Tulemuseks saime kirja ministeeriumi missiooni ja visiooni ning väärtused.

Koostöö KAHH Arenguagentuuri meeskonnaga oli väga hea, Heili kogemus ja teadmised aitasid selles pikas protsessis järge hoida ja tulemused ära tuua. Hea on teha koostööd konsultandiga, kes oma vilumusega oskab töötajaid ja juhte kaasata, aruteludesse suunata ning fookust hoides tulemusteni jõuda.

Aitäh KAHH Arenguagentuuri meeskond, meil on nüüd uued väärtused, missioon ja visioon – need on tõesti meie omad.

Krista Liiv, Keskkonnaministeeriumi personaliosakonna nõunik


Tallinna Lepistiku Lasteaia väärtuste projekt “Väärtuste hoidised”

Meie koolitused toimusid pandeemia tõttu veebis ja oli suur rõõm tõdeda, et sel moel toimuv arendustegevus oli töötajatele eriline ja väga hea kogemus ning seda just positiivses võtmes. Töötajad tundsid end veebis kohati isegi mugavamalt, sest osaleja võis lisada teema arenedes oma kommentaare  ja arvamusi teisi segamata, eelkõige meeldis see võimalus just neile, kes ei soovi kunagi olla tähelepanu keskmes. Koolituse ülesehitus põhines ülevaatlikul tutvustaval ja selgitaval teoorial ning praktiline osa toimus koheselt töögruppides ning seejärel sai iga grupp esitada oma töötoa tulemusi. See oli tõesti väga tore ja kaasahaarav.

Koolitustel võeti aluseks lasteaia igapäeva tegevused ja sündmused, analüüsiti neid just sellest vaatenurgast, kuidas neid olukordi lahendada nii, et aluseks oleksid kogu asutuse ühtsed väärtused.
Kui esmalt tundus see teema eriti suurejooneline ja aateline, siis iga juhtumi eraldi analüüsimine ja asutuse meeskonnale sobiva ühtse lahenduse leidmine viis selleni, et jõutigi ühiste väärtusteni, mida aluseks võtta igapäeva töös.

Koolituse tulemusena valmis asutusele põhjalik dokument (Lepistiku väärtuste hoidised), mis on aluseks arengukava koostamisele, kogu organisatsiooni ühistele kokkulepetele erinevate teemades ja heaks juhendiks meie õppekasvatustöö korraldamisel. Koolitus toimus üldiste koolituste ja seminaridega vaheldumisi pika perioodi jooksul, kuid vaatamata sellele oli osalejate vaim ergas ja rõõmus ning jäädi rõõmuga ootama uut kohtumist koolituse raames.
Kõikide koolitusest osalejate poolt anti alati tagasisidet koolitajale päeva lõpus ja need tagasisidestamised olid läbimõeldud ja positiivsed ning omakorda ka innustavad.

Tallinna Lepistiku Lasteaia meeskond tänab väga toreda, haarava, positiivse ning tulemusliku arendusprojekti eest Anneli Kikkast ja Heili Sõmerit.

Ülle Mandre, Tallinna Lepistiku Lasteaia direktor


Rahumäe kooli arengukava koostamine

KAHH Arenguagentuur – Rahumäe kooli hea koostööpartner kooli uue arengukava väljatöötamisel. Koolitustel ja meeskonna motivatsiooniüritustel oleme avastanud oma tugevusi ja võimalusi, parendamist ja uuendamist vajavaid valdkondi. Professionaalsete koolitajate terav silm ja kõrv ning läbimõeldud ülesanded on suureks toeks edasise tee ja visiooni kavandamisel. Julgelt soovitame valida koostööpartneriks KAHH Arnguagentuuri tegijad, kui ootate avatud suhtlemist, väga konkreetset analüütilist mõttetööd organisatsiooni arendamisel kuid ka rõõmsat elevust tekitavates tiimitöödes osalemist.

Kairi Jakobson, Tallinna Rahumäe Põhikooli direktor


Kärla Põhikooli arengukava loomine

„Otsustasime seekord arengukava uuendamisse kaasata eksperdid-koolitajad väljastpoolt kooli, kes tooksid kaasa uusi meetodeid ja lähenemisviise ning aitaksid kõrvalseisja pilguga. Otsus oli igati õige. Eelnevalt tegime koolis piisavalt eeltööd. KAHH Arenguagentuuri konsultandid Anneli ja Heili juhtisid kogu protsessi ning meeskonna seminaripäevi väga professionaalselt. Nad aitasid sõnadesse panna meie visiooni, missiooni ja väärtused sellisena, et see üllatas meid endidki, olime tulemusega väga rahul! Tegevuskava koostamiseks kasutasime meetodeid, mis olid kõigi jaoks uued.

Koostöised päevad pakkusid rõõmu ja rahuldust. Ja mis kõige tähtsam, arengukava sai üsna kiiresti valmis!“

Sirje Ellermaa, Kärla Põhikooli direktor