Väärtused minu igapäevaelus


Me hindame olukordi vastavalt oma põhimõtetele ja väärtushinnangutele. Mis neid põhimõtteid mõjutavad, kui palju väärtushinnangud elu jooksul muutuvad, mis on minu tänase hetke kõige olulisemad väärtused – kõigest sellest arutame ning teeme sekka ka mängulisi katsetusi, mis annavad meile enda kohta uut infot, aga kindlasti võime ka kolleege teise pilguga nägema hakata.

Miks sina näed üheksat, kui siin on selgelt näha numbrit kuus?

Me keskendume sellel koolitusel alljärgnevale:

    • inimese tervikpilt – vajadused, uskumused ja hoiakud. Maslow vajaduste hierarhia
    • Piiravad ja positiivsed uskumused – kust need alguse saavad ja kuidas nendega tööd teha.
    • Minu põhiväärtused. Kuidas teiste inimeste väärtushinnangutest aru saada ning neid mõista
    • Kui palju me mõjutame lähikondseid oma väärtushinnangutega ning oleme neile eeskujuks (*haridusasutuses – kui palju mõjutab õpetaja lapsi oma väärtushinnangutega ning on neile eeskujuks)
    • Kuidas minu isiklikud põhiväärtused ja organisatsiooniväärtused omavahel haakuvad

 

Osalejate arv: 5 – 20

Toimumiskoht: sobivates kohtades kõikjal üle Eesti

Kestus: 0,5 päeva (4 tundi) või 1 päev (7 tundi)

Koolitaja: Anneli Kikkas

Kirjuta: anneli@kahh.ee