„Kogemuste jagamise kaudu parimate lahendusteni“, projekt nr. 2014-2020.1.02.21-1211.

Taotlusvooru meede: 2014-2020.1.2 Õpetajate, haridusasutuste juhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine.

Projekt valmistab haridusasutuste 3-liikmelised õpetajate meeskonnad ette kovisioonigruppide käivitamiseks ja kovisioonide läbiviimiseks oma organisatsioonides. Koolitusgrupid moodustatakse regiooniti: Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Jõhvis. Osaliselt viiakse õpe läbi veebikoolitusena. Koolitused on praktilised ja interaktiivsed ning lõimitud tegevustega oma organisatsioonides.

Projekti kestuseks on 01.09.2021 – 31.05.2022.

Projektitegevused viiakse läbi 4 erinevas maakonnas:

2021 oktoober – 2021 detsember I, II grupp Tallinnas

2022 jaanuar – 2022 märts III grupp Jõhvis

2022 veebruar – 2022 aprill IV grupp Võrus

2022 märts – 2022 mai V grupp Pärnus

Koolituste läbiviijateks: Heili Sõmer ja Anneli Kikkas